Seagate

(30 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • BarraCuda 2.5" Hard Drive 5 TB - ST1000DM010

  860,000₫

  • Mã sản phẩm: ST1000DM010
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: Linh hoạt. Nhanh. Đáng tin cậy. Ổ cứng BarraCuda của Seagate hoàn hảo để lưu trữ máy tính xách tay, lưu trữ di động, lưu trữ tất cả trong một và hơn thế nữa.Được xây dựng dựa trên độ tin cậy và sự...
 • BarraCuda 2.5" Hard Drive 5 TB - ST1000DM048

  1,050,000₫

  • Mã sản phẩm: ST1000LM048
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: Linh hoạt. Nhanh. Đáng tin cậy. Ổ cứng BarraCuda của Seagate hoàn hảo để lưu trữ máy tính xách tay, lưu trữ di động, lưu trữ tất cả trong một và hơn thế nữa.Được xây dựng dựa trên độ tin cậy và sự...
 • BarraCuda 2.5" Hard Drive 5 TB - ST2000DM008

  1,350,000₫

  • Mã sản phẩm: ST2000DM008
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: Linh hoạt. Nhanh. Đáng tin cậy. Ổ cứng BarraCuda của Seagate hoàn hảo để lưu trữ máy tính xách tay, lưu trữ di động, lưu trữ tất cả trong một và hơn thế nữa.Được xây dựng dựa trên độ tin cậy và sự...
 • BarraCuda 2.5" Hard Drive 5 TB - ST4000DM004

  2,400,000₫

  • Mã sản phẩm: ST4000DM004
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: Linh hoạt. Nhanh. Đáng tin cậy. Ổ cứng BarraCuda của Seagate hoàn hảo để lưu trữ máy tính xách tay, lưu trữ di động, lưu trữ tất cả trong một và hơn thế nữa.Được xây dựng dựa trên độ tin cậy và sự...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST10000NE000

  9,400,000₫

  • Mã sản phẩm: ST10000NE000
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST1000VN000

  8,800,000₫

  • Mã sản phẩm: ST10000VN000
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST1000VN002

  1,450,000₫

  • Mã sản phẩm: ST1000VN002
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST12000NE0008

  11,200,000₫

  • Mã sản phẩm: ST12000NE0008
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST12000VN0008

  10,600,000₫

  • Mã sản phẩm: ST12000VN0008
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST1200VN004

  2,080,000₫

  • Mã sản phẩm: ST2000VN004
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST14000NE0008

  13,100,000₫

  • Mã sản phẩm: ST14000NE0008
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST16000NE000

  14,700,000₫

  • Mã sản phẩm: ST16000NE000
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST18000NE000

  16,500,000₫

  • Mã sản phẩm: ST18000NE000
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST3000VN007

  2,600,000₫

  • Mã sản phẩm: ST3000VN007
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST4000NE001

  4,150,000₫

  • Mã sản phẩm: ST4000NE001
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST4000VN008

  2,850,000₫

  • Mã sản phẩm: ST4000VN008
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST6000NE000

  5,850,000₫

  • Mã sản phẩm: ST6000NE000
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST6000VN001

  4,900,000₫

  • Mã sản phẩm: ST6000VN001
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST8000NE001

  7,500,000₫

  • Mã sản phẩm: ST8000NE001
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...
 • IronWolf Pro 20 TB - ST8000VN004

  6,760,000₫

  • Mã sản phẩm: ST8000VN004
  • Thương hiệu: SEAGATE
  • Mô tả ngắn: IronWolf cung cấp tốc độ khối lượng công việc 180 TB / năm với hiệu suất 24 × 7 có thể mở rộng có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang, cũng như dung lượng lên đến 18...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Nhà phân phối Viễn Sơn back to top